องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


✨โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขฯ Big Cleaning Day✨


     🔹วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขฯ Big Cleaning Day (5 ส) จัดโดย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริการ ประธานสภาฯ ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองเก่า ร่วมกับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบรรหารวิทยา และ เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลเมืองเก่า ร่วมโครงการ ณ วัดอัมพวัน หมู่ ๗ บ้านม่วง ตำบลเมืองเก่า

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24