องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🤝🏻โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก🤝🏻


     🔸วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริการ ประธานสภาฯ ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองเก่า ร่วมกับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบรรหารวิทยา และ เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลเมืองเก่า ร่วมโครงการ ณ ศาลาประชาคม หมู่ ๗ บ้านม่วง ตำบลเมืองเก่า

    🔹ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า มีความประสงค์จะควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก และกระตุ้นให้ประชาชน เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06