องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


📣ประชาคมหมู่บ้าน เรื่องขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์📣


    🔸วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เรื่องขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยมี นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วย จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม ปลัด อบต.เมืองเก่า นายสมพงษ์  ออทอลาน หัวหน้าสำนักปลัด นายประสิทธิ์ อินธิแสง นิติกรปฏิบัติการ นายวรวุฒิ จันสาสร้าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ นายทุเรียน อนุกิจ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๕ และประชาชนหมู่ ๕ บ้านหนองรี ร่วมประชาคม ณ ศาลาประชาคม หมู่ ๕ บ้านหนองรี

    🔹ซึ่งเรื่องที่จะเสนอเพื่อขอมติในที่ประชุมประชาคมมี ๒ เรื่อง ดังนี้
         🔰ขอมติในที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์ "ดอนเหล่าพักนา" ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ที่ ปจ ๑๖๓๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองเก่า ประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว หรือ เลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว
         🔰ขอมติในที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์ "หนองรี" ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ที่ ปจ ๑๖๓๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองเก่า ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าดำเนินการเป็นที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06