องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🔰ดำเนินการตรวจสอบ เรื่อง คำร้องทั่วไป🔰


✨วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ภายใต้การอำนวยการของ นายกพรประสิทธิ์ หนูแก้ว ได้มอบหมายให้ กองช่างและงานนิติการ สำนักปลัด ออกดำเนินการตรวจสอบ เรื่อง คำร้องทั่วไป ในพื้นที่ที่มีการแจ้งขอรื้อถอนแท้งค์น้ำเก่า ในเขตพื้นที่หมู่ ๖ ตำบลเมืองเก่า เพื่อสำรวจตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จเรียบร้อยต่อไป

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24