องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🤍"โครงการเข้าพรรษา ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด หิ้วปิ่นโต แต่งผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๖"🤍


    🔸วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วย นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าและเทศบาลตำบลเมืองเก่า ให้การต้อนรับ นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอกบินทร์บุรี และคณะ เนื่องด้วยทางจังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัด "โครงการเข้าพรรษา ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด หิ้วปิ่นโต แต่งผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๖" ณ วัดหลวงบดินทร์เดชา ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

    🔹เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการระดับจังหวัดและอำเภอ และพุทธศาสนิกชน ได้เข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ณ วัดในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญา และเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างครอบครัว ข้าราชการและประชาชน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ๒๕๖๖

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24