องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


💝โครงการป้องกันและชลอภาวะไตวายเรื้อรังอย่างยั่งยืน💝


    🔸วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการป้องกันและชลอภาวะไตวายเรื้อรังอย่างยั่งยืน" ที่ดำเนินการจัดโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า โดยมี นางพรรณี วิริยรัตน์คุรุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.เมืองเก่า และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ประจำตำบลเมืองเก่า ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วยวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ โดย นางสาวละออง สาลีพวง โภชนาการชำนาญงาน จากโรงพยาบาลกบินทร์บุรีและทีมงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

    🔹การอบรมครั้งนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการป้องกันการเกิดภาวะไตวายเรื้อรังอย่างยั่งยืน 
📍เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ 
📍แบ่งกลุ่มสาธิตการใช้เครื่องมือทดสอบอาหาร
📍สรุปบทเรียน และ นัดหมายการลงพื้นที่

2024-06-19
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-05
2024-06-03
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30