องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


📍ประชุมข้อราชการที่จะปรึกษาหารือและการปฏิบัติราชการและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ📍


      🔹วันที่ 12 ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประชุมข้อราชการที่จะปรึกษาหารือและการปฏิบัติราชการและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง นำโดย นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06