องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


✨โครงการกิจกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด✨


    🔹วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้จัดโครงการกิจกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ทั้ง ๔ ศูนย์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบรรหารวิทยา
    🔸โดยมี นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายมังกร สำราญจิตร รองนายกฯ นายสนทยา อาษารอด ผอ.โรงเรียนบรรหารวิทยา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่จาก อบต.เมืองเก่า คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06