องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


💝ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า💝


🔸วันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่จาก อบต.เมืองเก่า และ อสม.ตำบลเมืองเก่า

🔹ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า ของโครงการศุนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ของตำบลเมืองเก่า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06