องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🔰กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง🔰


   🔸วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า มอบหมายให้ จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม ปลัด อบต.เมืองเก่า เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เขตเลือกตั้งที่ ๒ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) กับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดปราจีนบุรี  โดยมี ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

   🔹เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง การสร้างการยอมรับเรื่อง การรู้เเพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้ง ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06