องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


📌ประชุมชี้เเจงเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงไฟฟ้านนทรี📌


    ✨วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า มอบหมายให้ จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า และ นายสุรศักดิ์ แหวนวงศ์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน ร่วมประชุมกับ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

    🌟เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้เเจงรายละเอียดโครงการรวมถึงสอบถามความคิดเห็น ประกอบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้านนทรี (ครั้งที่ ๓) ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06