องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


✨โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แรงงานไทย"✨


🔸วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แรงงานไทย" พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการ รพ.สต. ตำบลเมืองเก่า อสม.ตำบลเมืองเก่า และประชาชนภายในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า เข้าร่วม  ซึ่งดำเนินโครงการโดย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

🔹เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มภูมิค่าให้กับสินค้าภายในชุมชน ให้แก่ผู้ว่างงาน เเรงงานนอกระบบและผู้ที่สนใจเข้าร่วม "ซึ่งการอบรมในครั้งนี้วิทยากรได้สอนผู้เข้าร่วมการอบรม  "ทำสบู่" ใช้เองภายในครัวเรือนหรือจำหน่าย เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป"

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06