องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🔰ประชุมการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล🔰


✨วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประชุม เรื่อง การเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอบต.เมืองเก่า จำนวน ๒๑ หมู่บ้าน โดยมี นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขฯ และพนักงานรถเก็บขยะ  ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06