องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


✨ประชุมชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานนิเทศติดตามโครงการอาหารกลางวัน✨


    🔸วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ภายใต้การอำนวยการของ นายกพรประสิทธิ์ หนูแก้ว กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ประชุมรับฟัง ชี้แจงผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานนิเทศติดตามโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนกรกฎาคม  โดยมี นางสาวมาลัย ดวงบุตร  รองนายกฯ นางศิริกุล เปี่ยมประเสริฐ เลขานุการนายกฯ นายรุธ พันธ์ภูมิ ผอ.กองศึกษาฯ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก (ชั้น ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 

    🔹ซึ่งการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน และสุ่มลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนกรกฎาคม ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานผลการนิเทศติดตามเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานในครั้งนี้

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06