องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


📌ประชุมเรื่องการเก็บขยะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า📌


วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุมพนักงานประจำรถขยะ นำโดย นายกพรประสิทธิ์ หนูแก้ว คณะผู้บริหาร ปลัด ผอ.กองสาธารณสุขฯ พนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และพนักงานประจำรถขยะ เข้าร่วมประชุม เรื่องการเก็บขยะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24