องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


งานป้องกันฯ ออกดำเนินการตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ หมู่ที่ 1


วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้ออกดำเนินการตัดต้นไม้ กิ่งไม้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ของหมู่ที่ 1 งานป้องกันฯ ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย

ภายใต้การอำนวยการของ นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24