องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


งานป้องกันฯ ช่วยดันท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4


วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้ออกดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ช่วยดันท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ตามที่ได้รับแจ้งเป็นที่เรียบร้อย

ภายใต้การอำนวยการของ นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24