องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


☢️ออกตรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ☢️


วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ภายใต้การอำนวยการของ นายกพรประสิทธิ์ หนูแก้ว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานีบริการน้ำมัน บริษัท ปตท.น้ำมันค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองเก่า เพื่อตรวจสอบ สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล/การชีวอนามัยและความปลอดภัย/การควบคุมของเสียหรือมลพิษอื่นๆ/การจัดสถานที่ เพื่อสำหรับประกอบกิจการนั้นๆ

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24