องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


📍จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย📍


วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ภายใต้การอำนวยการของ นายกพรประสิทธิ์ หนูแก้ว งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดฯ ออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ที่หมู่ ๕,๗,๒๑ ประจำเดือนกรกฎาคม

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24