องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


📍ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง📍


         วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ภายใต้การอำนวยการของ นายกพรประสิทธิ์ หนูแก้ว ส่วนงานสวัสดิการและสังคม ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมี ประธานศูนย์ฯ รองประธาน กรรมการ ของศูนย์พัฒนาฟื้นฟูฯ พร้อมด้วย ปลัดฯ หัวหน้าส่วนและพนักงานส่วนตำบลของ อบต.เมืองเก่า ที่ดำรงตำเเหน่งต่างๆในศูนย์พัฒนาฟื้นฟูฯ  ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเล็กชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

         เพื่อบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับตำบลเมืองเก่า การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง และการพิจารณาแผนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวนทั้งสิ้น ๙๙ ราย

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24