องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🔷ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (LTC)🔷


วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ส่วนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (LTC)/กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยมี นายกพรประสิทธิ์ หนูแก้ว ปลัดฯ หัวหน้าส่วน สาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี รพ.สต.เมืองเก่า และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อประชุมหารือในการพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24