องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


ตรวจสอบกรณีราษฎรขุดดินในเขตก่อสร้างคลองชลประทาน


วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

           กองช่าง อบต.เมืองเก่า ออกตรวจสอบพื้นที่ตามหนังสือเลขที่ 910/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 ได้รับแจ้งจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 กรณีราษฎรขุดดินในเขตก่อสร้างคลองชลประทาน บริเวณแปลงโฉนดนายมนตรี เจียงรี โฉนดเลขที่ 10134หมู่ที่ 20 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

2024-06-19
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-05
2024-06-03
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30