องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี


วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ หมู่ 9 บ้านถนนทอง1 ,หมู่ 20 บ้านถนนทอง2 ,หมู่ 8 บ้านไผ่ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2024-06-19
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-05
2024-06-03
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30