องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


ออกระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้า ทางเข้าวัดศรีษะเมือง


วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 16.40 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.เมืองเก่า ได้ออกระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้า ทางเข้าวัดศรีษะเมือง หมู่ที่ 3 ตามที่ได้รับแจ้งเป็นที่เรียบร้อย

ภายใต้การอำนวยการของ นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2024-06-19
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-05
2024-06-03
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30