องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


ฉีดล้างถนน เพื่อชะล้างฝุ่นละออง(PM 2.5) และสิ่งสกปรก


วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.เมืองเก่า ได้นำรถน้ำทำการฉีดล้างถนน เพื่อชะล้างฝุ่นละออง(PM 2.5) และสิ่งสกปรก ในเขตชุมชนหมู่ที่ 6 ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นที่เรียบร้อย

ภายใต้การอำนวยการของ นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2024-06-19
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-05
2024-06-03
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30