องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า


วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายประกิจ แนนสินธุ์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ โครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24