องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


โครงการ “ดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เกี่ยววันพ่อ)


วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
เพื่อส่งเสริมความรู้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า รวมทั้งประชาชนผู้สนใจเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมอาชีพเกษตรในพื้นที่ช่วยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ ณ แปลงนาหนองรี หมู่ที่ ๕ ตำบลเม่องเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24