องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


โครงการจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด"


วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพรประสิทธิ์  หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนเมืองสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ ลูกจ้าง อบต.เมืองเก่า และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) ได้เข้าดำเนินการทำความสะอาดกวาดใบไม้ ทำความสะอาดห้องน้ำในบริเวณวัดแก้วฟ้ารังสี บ้านหนองรี หมู่ที่ 5

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24