องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


การดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ


วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้เข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ จำนวน 1 ครัวเรือน คือ หมู่ที่ 6 บ้านโนนแดง

 

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24