องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


การดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ


วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้เข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ จำนวน 1 ครัวเรือน คือ หมู่ที่ 6 บ้านโนนแดง

 

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06