องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองเก่า หัวข้อนำเสนอผลงานขั้นสุดท้ายของแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ “อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์”


วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า มอบหมายนายมังกร สำราญจิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า, จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า, นายสุรศักดิ์ แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง และนายโชคชัย พิมณะวัน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองเก่า หัวข้อนำเสนอผลงานขั้นสุดท้ายของแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ “อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์” ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06