องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


การดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีแมลงเป็นพาหนะ ประจำปี 2565


วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยงานป้องกันสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีแมลงเป็นพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน   1  หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านถนนทอง

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06