องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพและประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง


วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นายพรประสิทธิ์  หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าเป้นประธาน อนุกรรมการ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย รองประธาน ที่ปรึกษา กรรมการ ผู้ช่วยเลขาฯ อนุกรรมการ และเลขานุการ ร่วมประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 


 

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06