องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


โครงการจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด"


วันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 นายพรประสิทธิ์  หนูแก้ว นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนเมืองสะอาด" ประจำปี 2565  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ ลูกจ้าง อบต.เมืองเก่า  คณะครูอาจารย์ นักเรียน โรงเรียนบรรหารวิทยา และโรงเรียนเทคโนโลยีนครกบินทร์  และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยภายในบริเวณอาคารสำนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าและบริเวณใกล้เคียง

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24