องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้า (ไฟกิ่ง) ครั้งที่ 3


วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โดยช่างไฟฟ้า ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้า (ไฟกิ่ง) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านใต้, หมู่ที่ 6 บ้านโนนแดด และหมู่ที่ 20 บ้านถนนทองสอง ตามหนังสือแจ้งเป็นที่เรียบร้อย ภายใต้การอำนวยของท่านพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24