องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้า (ไฟกิ่ง) ครั้งที่ 3


วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โดยช่างไฟฟ้า ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้า (ไฟกิ่ง) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านใต้, หมู่ที่ 6 บ้านโนนแดด และหมู่ที่ 20 บ้านถนนทองสอง ตามหนังสือแจ้งเป็นที่เรียบร้อย ภายใต้การอำนวยของท่านพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06