องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


สำรวจโครงการก่อสร้าง เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570


ระหว่างวันที่ 18 ก.ค. - 1 ส.ค. 2565 กองช่าง อบต.เมืองเก่าร่วมกับสมาชิก ส.อบต. และผู้นำชุมชน หมู่ที่ 1-22 ได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้าง เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570  ภายใต้การอำนวยการของท่านพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06