องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้า (ไฟกิ่ง)


วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โดยช่างไฟฟ้า เข้าดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้า (ไฟกิ่ง) ภายในหมู่บ้าน 6 บ้านโนนแดง และหมู่ที่ 14 บ้านท่าข่อย ตามหนังสือแจ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24